Om barn som pårørende

Om barn som pårørende

Mange barn opplever å bli pårørende en eller flere gange i løpet av oppveksten. Her er noen ting alle voksenpersoner med barn som er pårørende i sin nærhet bør vite.

Barns reaksjon

Barns reaksjon

Når barn blir pårørende kan de reagere på mange ulike måter. I familier med flere barn vil sannsynligvis søsken reagere helt ulikt. Her er allikevel noen fellestrekk.

Å møte pårørende barn

Å møte pårørende barn

Barn under 18 år som er pårørende på grunn av foreldres sykdom, er nettopp det: Barn. Og det skal de fortsette å være. Du som møter barnet i hverdagen spiller en viktig rolle.

Å snakke med barn

Å snakke med barn

Det er ikke alltid like lett å snakke med barna våre, særlig ikke hvis temaet er sårt eller vanskelig. Her er noen god råd i slike situasjoner.

Kan vi se når barn sliter?

Kan vi se når barn sliter?

Kan vi oppdage om barn har foreldre som sliter med sykdom eller rus? Det enkle svaret er vel nei. Det vanskelige svaret er at en kan avdekke om barn har det vanskelig.

Barnets perspektiv

Barnets perspektiv

Hvordan ser situasjonen ut for barnet? Det er vanskelig å tenke seg hvordan noe oppleves for andre, men å se noe fra barnets perspektiv kan ha stor betydning når det sliter.