Være oppmerksom!

Være oppmerksom!

Barn synes mobbing er skamfullt og vil ofte ikke innrømme at de er utsatt. Det er viktig at voksne følger med og også leser kroppsspråk, holdning og humør.

Hva er mobbing?

Mobbing kan skje i form av direkte/fysisk mobbing og/eller indirekte/psykisk mobbing. Direkte mobbing kan være slag, spark, trakassering og lignende. Den indirekte mobbingen kalles ofte skjult mobbing. Den foregår i relasjoner i form av løgner, ryktespredning, manipulering, utestenging, ignorering, baksnakking, hvisking, blikk, himling med øynene og lignende. 

Mer og mer mobbing foregår digitalt og er vanskelig å få øye på. Flere opplever at sårende kommentarer og nedverdigende bilder sprer seg raskt og til mange. Og ikke få ”likes” eller ”følgere” kan også oppleves som mobbing. For noen er det kanskje lettere å være en mobber på nett/telefon, fordi de unngår direkte kontakt og det er mulig å skjule sin identitet. 

Hvem mobber og hvem mobbes?

Mobbing kan oppstå allerede i barnehagen. Den kan ramme både de som er sårbare og annerledes, de som fremstår vellykket og de som er provoserende. Jeg bruker begrepet ´de utsatte´ fremfor ´mobbeoffer´. De er ikke et mobbeoffer, det handler om noe utenfor dem selv og deres makt, noe som går over. Dette er viktig å presisere for den det gjelder.

Noen vet ikke selv at han/hun er en mobber, mens andre vet godt hva de gjør og mangler empati. Det er ikke en selvfølge at de som mobber er usikre på seg selv, de kan ha god selvtillit og fungere godt i mange sosiale sammenhenger. Mobbere kan ha personlighetstrekk som: dominant, aggressiv, impulsiv, kan ikke forskjell på rett og galt og er flink til å snakke seg ut av situasjoner. 

Det hender også at voksne mobber barn. For eksempel ansatte i barnehage eller skole.

Hva skal voksne se etter?

Både lærere, trenere, foreldre, slektninger, venner, profesjonelle og andre private har et moralsk ansvar til å handle ved mobbing. Står vi og ser på, er vi med på mobbingen og ansvarlige for eventuelle konsekvenser. Vi må si ifra når vi ser at noen mobber på sosiale medier, når vi hører rykter bør vi stå imot og si at det ikke er sant. Voksne må være oppmerksomme på gruppedynamikken i barnehage, skole og fritid - og på om det er et ekskluderende miljø blant barna.

Det kan være vanskelig å spørre seg fram. Ofte vil de ikke innrømme at de opplever mobbing. Da må vi lese kroppsspråk på ansiktsuttrykk, holdning og humør.

Den som blir mobbet kan:

- Gå mye alene 
- Prøve å være med og får ikke lov
- Blir stadig «valgt sist»
- Unngår å invitere andre barn hjem, selv om foreldrene legger til rette for det
- Er ikke med andre barn hjem
- Blir ikke bedt i bursdag eller andre sosiale aktiviteter
- Mangle venner eller isolere seg
- Like bedre å leke med yngre barn
- Grue seg eller nekte å gå i barnehagen, på skolen eller i bursdager
- Gå ned i karakterer / gjør det dårligere på skolen fordi det er vanskelig å konsentrere seg
- Virke trist, lei seg, innesluttet, deprimert, nedstemt
- Bli plutselig sint/ irritert
- Spise mindre
- Ha smerter, for eksempel i hodet eller magen
- Sove dårlig eller ha mareritt
- Mangle forklaring/lyve om hvordan eiendeler har blitt ødelagt eller barnet selv har fått skader
- Unngår å bruke telefonen / internett

Mobbing kan også føre til:

- Angst
- Depresjon
- Selvskading
- Spiseforstyrrelser
- Mindreverdighetsfølelse
- Selvkritikk
- De kan bli veldig vare og være på vakt hele tiden, fordi de venter på hva som skal skje og forbereder seg.

Reaksjonene kan påvirke helt opp i voksen alder. Dette er muligens en større risiko ved skjult mobbing, fordi denne type mobbing ofte får vokse seg stor før den blir oppdaget og dermed rekker å gjøre stor skade. 

Skamfullt

Å velge å tro at mobbing ikke foregår er en enkel utvei for de voksne. For den utsatte kan denne naiviteten ha en dyr pris. Det er mye skam knyttet til å bli mobbet. Derfor kan det i mange tilfeller bli svært alvorlig før offeret tør å si ifra. De kan tro at de ikke fortjener bedre. Derfor trenger de voksne som ser og som gjør noe. Barn og ungdom erfarer at det ikke nytter å si ifra. Det må vi gjøre noe med. 

Ved å vise alle barn at de er mye verdt kan vi forebygge mye mobbing. Målet må være å ta tak i mobbingen før det går for langt. 

Gjeldende fra 1.august 2017: Kapittel 9a i Opplæringsloven Elevenes skolemiljø, hvor det også er en aktivitetsplikt:

  • Tidligere: forhold utenfor skolen må ha sammenheng med skolen for at det skal være skolens ansvar. 
  • Nytt: Uttrykket «trygt og godt skolemiljø» og den tilhørende rettigheten avgrenses ikke av årsaken til hvordan elevene har det.
  • Det avgjørende er hvordan eleven opplever at det er å være på skolen, altså hvordan eleven har det mens han eller hun er på skolen, skolefritidsordningen eller leksehjelpen. 
Les hele kapittel 9a i Opplæringsloven (pdf)
Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket
gjelder frStortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverketgjelder fra 1. august 2017.

 

Har du spørsmål om mobbing? Våre rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge fra foreldre og andre voksenpersoner.