Vær nysgjerrig på barnet!

Vær nysgjerrig på barnet!

- Det er ingen fasit for hva som er god barneoppdragelse, sier barnevernsleder Claus Engen. Men mye handler om å være nysgjerrig og finne ut av hvem ungen din er.

Barn har aldri hatt det bedre enn i dag. Det sier stadig fagfolk og det mener også Claus Engen, som er barnevernleder for fosterhjemstjenesten i bydel Alna.

- Jeg tror ikke at det er kaos som råder der ute i de tusen hjem. Til tross for at jeg i det daglige møter foreldre som ikke klarer å fylle foreldrerollen og må ha hjelp, har jeg stor tro på dagens mødre og fedre. Det råder en bevissthet om hvordan vi skal ivareta barn, hva som er bra for dem og hva som ikke er det. Etter terroren den 22. juli ble det for eksempel veldig raskt et tema hvordan man skulle forklare barn om det som hadde skjedd. Før løy vi mye lettere for dem, det gjør vi ikke lenger på samme måte, sier barnevernspedagogen, som også var styreleder i organisasjonen Voksne for Barn i flere år.

Utfordrende med sosiale medier
De sosiale mediene er etter hans skjønn en stor utfordring i forhold til grensesetting, samtidig som de har bidratt til større åpenhet foreldre mellom. Både Facebook og diverse nettsteder er viktige arenaer for foreldre, hvor store og små problemer rundt barneoppdragelse kan luftes.

- Hvordan man oppdrar barna sine er ikke like privat som før. Det skyldes også at nesten alle barn i dag går i barnehage, hvor de møter både et velutdannet personale og andre foreldre. Jeg tror også at fedres engasjement og ansvar har betydd mye for den åpenheten jeg synes er åpenbar hos dagens foreldre, sier Engen.

Til tross for all kunnskapen og interessen for og om barn, er det likevel umulig å komme opp med en fasit for hva som er god barneoppdragelse. Det som er viktige grenser for ett barn, er ikke nødvendigvis det for et annet. Claus Engen mener at mye handler om å være nysgjerrig og finne ut av hvem ungen din er, samtidig som en god forelder må kjenne seg selv for å vite hva som er viktige verdier og holdninger å bringe videre. Mye uvettig behandling av barn skjer ikke av vond vilje men av manglende bevissthet.

- Barn blir trygge og glade når de opplever seg forstått. Foreldre som klarer ”å tre ut av seg selv” for å sette seg inn i hvordan barnet har det, styrker dets selvfølelse. Det kalles mentalisering på fagspråket, og er helt nødvendig for å skape bilder av hvordan et barn opplever en hendelse eller situasjon. De fleste ser ut til å klare dette, uten at det går på bekostning av grensesetting og den voksnes egne behov. Det er så lett å fortolke barn, være opptatt av hva man tror at de mener, framfor å finne ut av hva det egentlig handler om, understreker han.

Foreldrekurs
Alle som ønsker å bli fosterforeldre må gjennom et forberedende kurs som varer i fire måneder. Claus Engen tenker at dette kurset egentlig burde vært et tilbud til alle foreldre, selv om fosterforeldre ofte må stå i konflikter og tåle å bære barns smerte langt utover det gjennomsnittlige. Han mener kurset er viktig for alle med barn, først og fremst fordi de voksne lærer så mye om seg selv og på den måten får et samlivskurs med på kjøpet.

- De som har gjennomgått kurset sier at de går gjennom en vesentlig prosess som bidrar til at de forstår mer av hvorfor de gjør som de gjør. Da blir det også lettere å endre uønsket atferd eller samspill. Uansett hvor godt rustet man mener å være til å bli foreldre, bærer vi med oss mye ubevisst ”bagasje”. Først og fremst vår egen barndom og oppvekst. Mange foreldre ender opp med å gjøre akkurat det samme mot sine barn som deres foreldre gjorde mot dem. Ikke nødvendigvis fordi det er bra, men fordi det er kjent og fordi det er noe de tross alt kan.

Det er lov å feile
Bevisstheten rundt selvfølelse som en viktig del av oppdragelsen har økt de siste årene. Barns selvfølelse styrkes verken av ukritisk ros og uklare grenser eller strenge grenser og urealistiske krav. Selvfølelse bygges først og fremst gjennom å elske barnet og la det bli kjent med seg selv, hjelpe det til å forstå hvorfor det tenker og handler som det gjør. Denne viktige kunnskapen har blant annet den kjente danske pedagogen Jesper Juul vært opptatt av å formidle.

- Jeg tror de fleste kan enes om at ubetinget kjærlighet er bud nummer én for å styrke et barns selvfølelse. I tillegg tror jeg det er viktig å vise både gjennom ord og handling at det er greit å feile. Det gjør du både ved å erkjenne at du selv heller ikke får til alt og ved å akseptere at det å gjøre så godt man kan er bra nok. Barn trenger å vite at de er elsket uavhengig av prestasjoner, og de trenger å bli kjent med sine egne dårlige sider, avslutter Claus Engen.