Styrk barnets selvbilde

Styrk barnets selvbilde

Selvbildet har stor betydning for hvordan barn fungerer sosialt og intellektuelt. Det er mye du som forelder kan gjøre for å styrke ditt barns selvbilde.

Selvbildet handler om hvordan barn oppfatter seg selv og formes i stor grad av hvordan andre reagerer på og forholder seg til barnet.

Du som voksen kan være med på å styrke selvtilliten ved å ta barnet på alvor gjennom kommunikasjon og tilbakemelding gjennom de hverdagslige aktivitetene som leken for eksempel. Gi oppgaver med passe utfordringer. Ikke altfor vanskelige, men likevel slik at det oppleves som en har fått til noe når en er i mål. Ros for gjennomført oppgave! Ros ved mestring! Det er viktig å bli sett for den en er, tatt på alvor og møtt på en god og anerkjennende måte. Står barnet fast i en konflikt, kan den voksne hjelpe til ved å «vise» barnet alternative måter å komme i mål på. Slik styrkes barnets egenverd.

En kan dele selvbildets forankring i fire hovedområder:

• Barnets aktive kjennetegn: Det barnet gjør i hverdagen som f.eks lek, PC-spill, opplevelse av mestring.

• Barnets psykologiske kjennetegn: Flink på skolen, snill og grei, foreldrenes kjærlighet, akseptering og oppmuntring er viktig for å styrke selvbildet, være med på å bestemme.

• Barnets sosiale kjennetegn: Forholde seg til andre mennesker, popularitet hos jevnaldrende, vennskap.

Med et trygt selvbilde er barnet bedre rustet til å stå i mot mobbing, unngå uheldige vennerelasjoner og å tåle andre påkjenninger.  

Trenger du råd om barnet ditt? Kontakt våre rådgivere!