Alkohol og ferie

Alkohol og ferie

Foreldrefyll og omsorgssvikt er dessverre virkeligheten for noen barn, og det topper seg ofte i feriene. Det skal ikke mye alkohol til før barn synes det er ubehagelig.

For noen barn blir ferien alt annet enn en hyggelig opplevelse. Gjennom media kjenner vi til historier som er så grove at barna må hentes av barnevernet fordi foreldrene har mistet kontrollen på alkoholinntaket. 

– Omsorgssvikt på ferie er dessverre et kjent fenomen, sier generalsekretær i Voksne for Barn, Randi Talseth.

Hun sier det kan det være svært skadelig for barn å oppleve at foreldrene er svært berusede og ikke klarer å ta vare på dem.

 – Er barnet på ferie med bare en forelder, og denne drikker mye, kan konsekvensene bli enda større, fordi barnet ikke har noen andre trygge voksenpersoner å forholde seg til. At barnet i tillegg ikke kjenner omgivelsene, språket eller har noen å stole på i et fremmed land kan være svært traumatiserende. Det er lite barnet selv kan gjøre. 

Selv et lavt inntak kan skremme

Men også helt normale alkoholinntak kan virke skremmende på Barn. Barn opplever at foreldre som ellers er omsorgsfulle, snille og oppmerksomme, plutselig virker utilgjengelige, uinteresserte og rett og slett annerledes. Særlig for barn kan dette virke skremmende og uforståelig.

– Med utgangspunkt i hva barna selv sier skal det ikke så mye alkohol til før det oppleves utrygt, særlig hvis barnet har dårlige erfaringer med berusede voksne fra før, forteller Randi Talseth. 

Hun utdyper at barn forteller at det de ikke liker er at foreldrene endrer atferd. 

– Og det gjør jo noen voksne fort etter kun få glass. Når voksne mister litt kontroll, snakker og reagerer annerledes enn de pleier, føler barna seg direkte utrygge. Vi tenker at så lenge barn er tilstede, egner det seg ikke med noe særlig alkohol i det hele tatt, avslutter generalsekretæren. 

De voksne tenker ofte at barn ikke merker slike forandringer, så lenge det ikke blir bråk, uro eller krangling. Men barn er svært sensitive for alle typer forandringer hos foreldrene sine. Små forandringer i foreldrenes væremåte kan gi seg store utslag i form av bekymringer hos barn. Det kan være at man er spesielt lystig eller stiller spørsmål man vanligvis ikke stiller, eller at man er mutt og tilbaketrukket. Det at foreldrene er annerledes enn slik de vanligvis er endrer stemningen i hjemmet. Barn oppfatter som regel mer enn vi voksne liker å tro.

Ta voksenansvar og meld i fra

– Det er viktig at du som voksen reagerer om du er vitne til barn som ikke blir tatt vare på, er den klare oppfordringen fra Talseth. 

Kommunikasjonsansvarlig i Star Tour, Nora Aspengren ber også andre gjester om å si fra.

– Dessverre forekommer omsorgssvikt på ferie, så det er et tema det er viktig å sette fokus på. Vårt ansvar er først og fremst fly, transport og hotellopphold, utover det gjør våre gjester i utgangspunktet det de selv ønsker. Men vi er jo opptatt av at alle skal få en fin og trygg ferie, så vi gjør det vi kan for å følge opp eksempelvis foreldrefyll. Det er viktig å merke at vi er prisgitt at vi ser hendelser selv, eller at vi blir gjort oppmerksomme på det. 

– Hvilket råd har du til reisende som observerer barn på ferie med foreldre som er ute av stand til å ta vare på dem? 

– Mitt aller beste råd er å si i fra dersom du ser noe unormalt. Si i fra til oss, enten personlig til våre guider, via sms, chat eller e-post. Man kan også si ifra til personalet på hotellet.  Det er bedre å bry seg en gang for mye enn en gang for lite, man kommer langt med litt omtanke. Du må gjøre det du føler er riktig, understreker Aspengren. 

– Vi har gode rutiner for alle slags hendelser, det gjelder også om det oppdages eller vi blir gjort oppmerksomme på omsorgssvikt. Hver situasjon må vurderes for seg og vi gjør det vi mener er riktig i forhold til hvert tilfelle. Vi samarbeider også med lokale organisasjoner, som for eksempel Sjømannskirken, de er en viktig partner i saker som omhandler omsorgssvikt og lignende. Aspengren forteller at ansatte på destinasjonene hjelper til så godt de kan.

Hva med ditt barn?

Barn kan reagere forskjellig på endringer og uforutsigbarhet.

  • Noen blir kontaktsøkende og klengete. De vil ha mest mulig oppmerksomhet og bekreftelse fra de voksne.
  • Noen kan bli tilbaketrukne, avmålte og observerende. De vil være sikre på at ”alt er i orden” før de involverer seg eller tar kontakt.
  • Større barn kan være mistenksomme og skeptiske. Erfaringene med foreldrenes forandringer og ofte brå skifter, gjør at de forventer at dette kan skje i andre sammenhenger også.