Angst hos de minste

Angst hos de minste

Noe angst er helt vanlig hos små barn, og kan være aldersadekvat. Men om angsten går utover barnets utfoldelse i hverdagen er det viktig å søke hjelp.

Angst, redsel og panikk

Angst, redsel og panikk

Angst og redsel er følelser som er kjent for alle. Men for noen blir angsten en utfordring som styrer mye av livet og reduserer livskvalitet. Da er det viktig å gjøre noe med det.