Zippys venner

Zippys venner

Zippys venner er et program for 1.-4. årstrinn i barneskolen

Målsettingen i programmet er å lære barna å:

  • identifisere og snakke om følelser

  • mestre dagliglivets problemer

  • støtte andre som har det vanskelig.

 

Forskning i Norge viser at programmet gir:

  • Økt mestring
  • Bedre faglig fungering
  • Bedre klassemiljø
  • Mindre mobbing

Gå til området Zippys venner på nettsiden