Født til å skinne

Født til å skinne

Tekster av ungdom som vet mye om livet. Les om deres tanker om hjelpeapparatet, deres refleksjoner og anbefalinger.

Skriv for livet

Skriv for livet

Tekster fra og for barn og unge som vet hvordan det er å vokse opp med foreldre som har et rusproblem eller er psykisk syke.

Nr. 15 Når mamma eller pappa er psykisk syk eller ruser seg

Hefte nr. 15 i vår brosjyreserie Ta barn på alvor: Mange barn i familier hvor en av foreldrene er psykisk syk eller ruser seg, er veldig redde for at noen skal få vite om det. Derfor tør de nesten aldri å ta med venner hjem eller fortelle hvordan de har det til noen. Noen er redde for at det skal bli bråk hvis de sier fra.

Når mamma eller pappa ruser seg

Når mamma eller pappa ruser seg

Omlag 200 000 barn og unge i Norge lider under foreldres rusmisbruk. Voksne for Barn tilbyr et hefte spesielt beregnet på barn mellom 8 og 12 år

Rusavhengig og forelder

Med heftet ”Rusavhengig og forelder” ønsker Voksne for Barn å hjelpe foreldre til å forstå og ta vare på barna sine - til tross for rusavhengigheten.

Øvrige publikasjoner - barn som pårørende eller belastninger i familien

Øvrige publikasjoner - barn som pårørende eller belastninger i familien

Barn som vokser opp som pårørende til foreldrenes sykdom eller rusproblematikk, kan ha en uforutsigbar og utrygg hverdag. Mange forstrekker seg psykisk og fysisk ved å ta på seg et for stort ansvar hjemme, uten å få den støtte og oppfølging fra foreldrene som de trenger for å ha det bra og få en sunn utvikling.