Hjelp Jesper!

Hjelp Jesper!

Vårt arbeid for barn består i å bygge robusthet. Noen barn er ekstra utsatt fordi foreldrene deres sliter. Barn er pårørende når en av foreldrene er rusavhengig, har psykiske vansker eller annen alvorlig sykdom. Jesper er 4 år, og et av disse barna.

Voksne for Barn jobber for at barn som Jesper bli lagt merke til. Vi jobber også for at barna som en konsekvens av å bli sett, skal få den støtten og hjelpen de trenger.


Ansatte i barnehagene møter daglig barn som har det vanskelig. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal gjøre med bekymringene sine.
Noen har kanskje vært bekymret lenge? Uten egentlig å vite om andre som også har vært det. Med utgangspunkt i historien om Jesper har vi utviklet verktøy for barnehageansatte slik at det skal bli lettere å gjøre noe med denne bekymringen, og hjelpe hvert enkelt barn.

Gå til området "Når barn er pårørende" og velg:

Se film og veiledning: ”Hvem kan hjelpe Jesper?” (2010) ogPedagogisk veiviser for nett og mobil: ”Du kan hjelpe Jesper!” (2012)

Hjelp Jesper!

450 000 barn i Norge tilhører familier hvor minst én av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol. Av disse har 135 000 foreldre med alvorlige lidelser.
kilde: Folkehelseinstituttet