Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt

Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt

Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Dette heftet er til deg som jobber i skolen.