Barn i Norge 2017: Konflikt

Barn i Norge 2017: Konflikt

Barn som vokser opp i konflikt er tema for årets rapport. Blant artiklene i Barn i Norge 2017 kan du lese om barn som lever i høykonfliktsfamilier og hva stress tidlig i livet gjør med hjernens utvikling.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn


Omsorg i konflikt – hvordan sikre barns beste når de er i fosterhjem?
Elisabeth Backe-Hansen

Vi skal ha fest hver dag, kommunikative utfordringer i møte med enslige asylsøkerbarn
Irmelin Kjelaas og Ketil Eide 

Barn ut av foreldrekonflikten
Bodil Lervik m.fl. ved Familiekontoret i Vest-Agder

Barn i familiens vold
Kerstin Söderström

Kjellere og mørke kott
Gro Dahle

Stress tidlig i livet og hjernens utvikling

Else-Marie Augusti

Bestill rapporten i nettbutikken

 

Artikler relatert til Barn i Norge 2017:

Å vokse opp i konflikt

Hjelper barn ut av foreldrekonflikten

Hvorfor avdekkes ikke vold i hjemmet?

Kommunikative utfordringer i møte med enslige mindreårige asylsøkere

Fosterforeldre trenger støtte i konflikter