Barn i Norge-rapporten 2014 "Når barn er pårørende"

Barn i Norge-rapporten 2014 "Når barn er pårørende"

Barn og unges behov for å bli sett og for å få informasjon, når de er pårørende, er en rød tråd i årets artikkelsamling.

INNHOLDSFORTEGNELSE

 • Forord
  Av Generalsekretær Randi Talseth
   
 • Et annerledes søskenliv?
  Av Torun M. Vatne   
   
 • Fra svikt til omsorg
  Av Cathrine Langfjell Torsvik 
   
 • Når mor eller far har sykdom som ikke går over
  Av Elin Fjerstad og Torkil Berge
   
 • Barneansvarlig ved Oslo universitetssykehus – et av Europas største sykehus
  Av Trude Aamotsmo 
   
 • De usynlige – barn i familier rammet av spillavhengighet
  Av Spillavhengighet Norge
   
 • Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelbruk:                         
  Prosjektplan og erfaringer underveis fra en multisenterstudie 
  Av Torleif Ruud 
   
 • Erfaringer fra voksne barn til yngre foreldre med en demenssykdom
  Av Knut Engedal, Per Kristian Haugen, Aud Johannessen, Kirsten Thorsen og Maria Barca    

Bestill rapporten i nettbutikken

Les sammendrag fra rapporten og se opptak fra lanseringsseminaret     

Last ned PDF:

Last ned filBarn i Norge 2014 "Når barn er pårørende"(9 3 3 1kb)