Barn i Norge 2013: Barnefattigdom og utenforskap

Barn i Norge 2013: Barnefattigdom og utenforskap

Voksne for Barn har i denne rapport valgt å sette søkelyset på det faktum at 74 000 barn lever i fattige familier, og hvordan dette påvirker oppveksten. I årets rapport drøftes barnefattigdom i Norge fra sju ulike synsvinkler.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

Barnefattigdom i Norge
Tone Fløtten, instituttsjef/forsker ved FAFO

Sosiale ulikheter i oppvekst
Karin Gustavsen, forsker, sosionom og sosiolog. Leder for Barn og unges samfunnslaboratorium

Fattigdom kan gi barn helseskader
Willy-Tore Mørch, professor i barn og unges psykiske helse ved det Helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Gode opplevelser som redskap i kampen mot fattigdom
Elin Herikstad, seksjonsleder i Frelsesarmeens sosialavdeling

Barnefattigdom – nokre refleksjonar med utgangspunkt i fattigdommens psykologi for vaksne
Kjell Underlid, cand. psychol. frå Universitetet i Bergen og spesialist i klinisk psykologi

Fattigdom – eit utematisert, men sjølvsagt fenomen i barnevernet
Merete Tunestveit, rådgiver i Bufetat, Enhet for inntak og oppfølging, Bergen

Kron eller mynt – med adresse Tøyen
Heidi Marie Kriznik, forfatter og essayist


Last ned PDF:

Last ned filBarn i Norge 2013 "Barnefattigdom og utenforskap"(3 0 8 8kb)

Bestill rapporten i nettbutikken