Barn i Norge-rapporten 2008: Sårbar og sist i køen

Barn i Norge-rapporten 2008: Sårbar og sist i køen

Barn og unge skal ha den samme hjelpen, uansett hvor de bor, hvilken familie de tilhører eller hvilke typer problemer det gjelder.
I Barn i Norge rapporen 2008 "Sårbar og sist i køen", setter vi søkelyset på om alle barn og unge virkelig har tilgang på de tjenestene de har behov for?

Artiklene i "Sårbar og sist i køen" har forskjellig fokus, men fellesnevneren er spørsmålet om barn har tilgang på de tjenestene de trenger.
Voksne for Barn har avholdt høringer med barn om dette spørsmålet - resultatet av dette kan du se i den supplerende rapporten, "Skriv for livet".

 

  Bestill Barn i Norge 2008 i nettbutikken

 

Artiklene i "Sårbar og sist i køen":

Barn i rusfamilier - med rett til og bli sett.

Av: Hilde Evensen Holm, informasjonsrådgiver ved behandlings og kompetansenteret Borgestadklinikken i Skien.

Å være fattig blant de rike

Av: Laila G. Aamodt, prosjektleder i "Familien i sentrum", et samarbeid mellom barnevertjenesten i Bærum kommune og BUP.

Samhandling mellom barneverntjenesten og BUP - sett fra en juridisk synsvinkel

Av: Tore Roald Riedl, partner og leder for Avdeling for helse- og barnerett ved advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Den besværlige kulturen - tilvendte tenkemåter hos tjenestene og brukerne som hindrer barns tilgang til tjenester

Av: Kirsti Jareg, psykolog ved Nasjonalt Kompetansesenter for minoritetshelse

Riktigere prioritering i psykisk helsevern

Av: Einar Heuervang dr. med og spesialist i barne og ungdomspsykiatri. Ved siden av forskning driver han eget rådgivningsfirma Careahead

Smarte foreldre - et gruppeprogram for foreldre med engstelige og triste barn

Av: Simon-Peter Neumer, seniorforsker og forskeleder ved RBUP Øst og Sør - og Martina Gere dr.gradstipendiat ved RBUP Øst og Sør. Deltatt i samarbeidsprosjekt med Voksne for Barn, om å utvikle, og gjennomføre gruppetilbud for foreldre med engstelelige og triste barn.

Kunsten å kommunisere -Jeg er autist og kan ikke forstå verden

Av: Iris Johansson, sosialpolitisk konsulent og veileder i mange land, med kommunikasjon som sitt spesialområde.

 

Last ned Barn i Norge-rapporten 2008 "Sårbar og sist i køen" (Pdf)