Årsrapport barn i Norge 2001

Årsrapport barn i Norge 2001

Barn i Norge rapporten 2001 retter søkelyset mot skolen ut fra en overbevisning om den store betydning skolen har for barn og
unges muligheter i et framtidsperspektiv.

Artikler Barn i Norge 2001:

  • Oppvekst og skole som samfunnsoppgave, av Edvard Befring
  • Brukermedvirkning i skolen, av Thomas Nordahl
  • En flerkulturell skole? av Sunil Loona
  • Barneverntjeneste og skole må samarbeide, av Terje Overland
  • Mange skolebarn plages av depresjon og stress, av Ole Rikard Haavet
  • Teller barn? av An-Magritt Jensen og Jens Qvortrup
  • Barn og fattigdom, av Karin G. Tvetene

 

Last ned Barn i Norge rapporten 2001 i PDF