Våre publikasjoner

Våre publikasjoner

Voksne for Barn utgir årlig apporten Barn i Norge, hvor vi setter søkelyset på et bestemt tema. Organisasjonen utgir også erfaringshefter og annet kunnskapsmateriell for barn og ungdom, foreldre og for deg som arbeider innenfor barnefeltet. I menyen til venstre finner du informasjon om våre utgivelser og PDF av det som kan lastes ned.

Ønsker du å bestille materiell finner du alle våre produkter i nettbutikken.