Hva mener barn og unge

Hva mener barn og unge

Det er mange som er opptatt av at vi skal ha en god skole i Norge. Men hva mener egentlig elevene selv om hva en god skole og et godt skolemiljø er?

Livsmestring i skolen

Livsmestring i skolen

Å lære barn og unge mestringsstrategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre.

Drømmeskolen

Drømmeskolen

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv.

Få livsmestring inn i skolen!

Få livsmestring inn i skolen!

Voksne for Barns styremedlem Ida Falchenberg (24) berørte politikerne med historien sin, og ga dem så en klar utfordring.

Zippys venner

Zippys venner

Zippys venner er et program for 1.-4. årstrinn i barneskolen