Når barn blir den voksne

Når barn blir den voksne

Marius og Cathrine er to av de unge som har bidratt med egne erfaringer fra oppveksten til filmen "...og hvem ser Johanne?". De håper filmen vil gjøre disse barna mer synlige.

Bedre skolehverdag for elever som Johanne

Bedre skolehverdag for elever som Johanne

Rektor Kjell Amundsen håper den nye filmen “… og hvem ser Johanne?” kan bidra til at flere i skolen ser og hjelper barn som sliter.