Ser du Johanne?

Johanne er 10 år og storesøster til Jesper på fire. I filmen "...og hvem ser Johanne?" ser vi hvordan hverdagen hennes kan være når mamma fester.

 
You need Adobe Flash and Javascript to view this file
 
Kan du ikke se innebygget film på din enhet så kan du se den direkte på Youtube

Unge med egenerfaring har bidratt til historien og vinklingen i filmen, og fagpersoner har bidratt til materiellet. Filmen er et samarbeid mellom Voksne for Barn og Barn av rusmisbrukere (BAR), og prosjektet er støttet av Helsedirektoratet. Filmen er en videreføring av "Hvem kan hjelpe Jesper?" som er utarbeidet for barnehagepersonell.
Filmskaper er Sprocket v/Camilla Victoria Storm. Prosjektansvarlige i Voksne for Barn er Heidi Kristiansen og Jan Steneby (fagansvarlig). 
Kontaktperson:
 Fagkoordinator Jan Steneby
 

Verktøy for skolen i møte med barn som sliter

"...og hvem ser Johanne?" er et godt utgangspunkt for skolen i arbeidet med å se og hjelpe elever som sliter. Skolen tilbys også en veileder som viser hva du som ansatt kan gjøre om du er bekymret for en elev. Veilederen tar opp det å jobbe med bekymring i samarbeid med foreldre, med fokus på barneperspektivet. Fyll i skjema nederst på siden for å motta veilederen på e-post. Du kan også få en hjelp til å reflektere litt over lærerens rolle ved å gjenomgå refleksjonsspørsmål for skolen.

Du blir invitert på festen. Hva svarer du? Test deg selv!

Vi håper også at filmen når foreldre og andre voksne, og blir et bidrag til å reflektere over hvordan barn opplever voksne som blir beruset. Etter du har sett filmen kan du teste dine egne holdninger i refleksjonstesten for alle voksne.
 

Jeg ønsker veilederen til filmen tilsendt
  1. Fyll inn kontaktinfo og vi sender deg veilederen til "...og hvem ser Johanne?" på e-post.

  2. Det er av stor interesse for Voksne for Barn å komme i kontakt med deg som bruker materiellet vårt i ulike sammenhenger, for å få dine tilbakemeldinger og erfaringer. Vi håper å kunne sende deg en e-post på et senere tidspunkt med noen korte spørsmål. Velg JA om du synes det er OK.

  3. Ja
    Nei

Les også: 

Rektor Kjell Amundsen håper filmen kan bidra til at flere i skolen ser og hjelper barn som sliter.
Cathrine og Marius har bidratt med egne erfaringer til filmmanus.
Bestill kurset "Og hvem ser Johanne?"
Bestill foredrag om når barn er pårørende 

 

 Gi oss din tilbakemelding