Voksne for Barn har mye kunnskap om når barn er pårørende

Voksne for Barn har mye kunnskap om når barn er pårørende

Barn er pårørende for eksempel når de har foreldre som er psykisk syke, rusmiddelhavhengige, alvorlig somatisk syke eller skadde.

Voksne for barn arbeider for at barn skal bli sett, hørt og fulgt opp når de er pårørende. At de skal gis rammer for å bli trygge voksenpersoner som mestrer livet sitt. Dette gjør vi ved å øke kunnskapen til:

  • Barna selv - hjelpe de å forstå at det ikke er deres skyld at foreldrenes sykdom eller rusmiddelavhengighet. Barn og ungdom skal vite at den voksnes atferd ikke er deres ansvar.
  • Foreldrene - hjelpe de til å ivareta barna sine, selv om de er syke og/eller avhengig av rus.
  • Fagpersoner - hjelpe de å sette seg inn i og håndtere disse barnas opplevelser og hverdag.
  • Beslutningstakere - Vi formidler barn og unges egne erfaringer til de som bestemmer hvordan tjenestene skal være.

Voksne for Barn har lang tradisjon med å arbeide for å bedre kunnskapen om hvordan du best møter og støtter barn som er pårørende. Vi har utviklet og drevet kompetansehevende og evidensbaserte programmer og metoder for fagfeltet siden 1970-tallet.