Lanserer ny veileder

Lanserer ny veileder

Voksne for Barn lanserer veileder for å styrke identitet og tilhørighet hos krysskulturelle barn, for å forebygge utenforskap.

Gode oppvekstvilkår som forebyggende tiltak

Gode oppvekstvilkår som forebyggende tiltak

Forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme handler om å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Identitet og tilhørighet hos krysskulturelle barn

Identitet og tilhørighet hos krysskulturelle barn

For å bli sunne og glade voksne behøver barn og ungdom å føle seg som en del av et fellesskap.

Sårbare barn er utsatte barn

Sårbare barn er utsatte barn

Hvordan kan vi forhindre at barn og unge radikaliseres? Ved å gi dem et språk, og anerkjenne at erfaringen deres er viktig.

Foreldreverktøy om radikalisering

Foreldreverktøy om radikalisering

19. mai lanserer Voksne for Barn et nytt verktøy for foreldre om ungdom og radikalisering.

Nyttige ressurser

Nyttige ressurser

Ressursliste for omsorgspersoner som er bekymret for ungdom og radikalisering.

Når ungdom radikaliseres

Når ungdom radikaliseres

At ungdom søker seg til ekstreme miljøer kan ofte bygge mer på et behov for beskyttelse, enn et politisk engasjement.

Økende radikalisering blant ungdom

Økende radikalisering blant ungdom

Voksne for Barn ønsker å videreutvikle EXIT-programmet, en viktig faktor i splittelsen av de høyreekstreme miljøene på 90-tallet.

Exit - veien ut av ekstremistiske miljøer

Exit - veien ut av ekstremistiske miljøer

Voksne for Barn har arbeidet sammen med forsker ved NUPI Tore Bjørgo og politiet om programmet EXIT.

Radikalisering - forebygging ikke et tema

Radikalisering - forebygging ikke et tema

Voksne for Barn har i en årrekke påpekt at vi ser en utvikling av radikaliserte miljøer som tiltrekker sårbar ungdom, og det trengs handling for å forebygge dette.