Barn og unges medvirkning

Barn og unges medvirkning

Barns rett til å si sin mening, bli hørt og respektert er et sentralt prinsipp i Voksne for Barns arbeid.

Det betyr mye for barn og unges psykiske helse at de får medvirke i og ha innflytelse på beslutninger om det som angår dem.

Voksne for Barn gjør unges erfaringer tilgjengelige for andre i tilsvarende situasjoner,  for myndigheter og andre miljøer slik at kompetansen kan brukes for å gjøre tjenester og tilbud treffsikre og gode.


Voksne for Barn har kompetanse om metoder for hvordan barn og unge kan gis muligheten for medvirkning.