Vi søker støttepersoner

Vi søker støttepersoner

Er du forelder til et barn som har vært utsatt for mobbing, og vil bruke dine erfaringer til å hjelpe andre som nå er i samme situasjon? Vi søker frivillige støttepersoner!

I forbindelse med prosjektet «Foreldrestøttende arbeid ved mobbing» søker vi etter frivillige som kan tenke seg å være støttepersoner/guider for foreldre som opplever at barna blir mobbet.

Som en støtteperson/guide vil du få et tidsavgrenset og kontraktsfestet oppdrag med veiledning og rådgivning av foreldre til et barn, f.eks å hjelpe til å forberede et møte, være støtte i møter, finne frem til rettigheter og muligheter mv.


Vi ønsker at du skal være over 18 år og være bosatt i Oslo eller omegn og ha:

• egenerfaring, men ikke være midt oppe i egen sak

• gode norskkunnskaper

• gjerne førerkort og bil

 

Vi kan tilby:

• Opplæring, kurs og veiledning

• Et spennende og aktivt fagmiljø

• Dekking av reiseutgifter i oppdrag etter avtale

• Referanser for senere jobbsøk

 

Vi ønsker at du sender skriftlig søknad der du beskriver litt om deg selv og motivasjon for oppdraget. To referanser er ønskelig.

 

Søknad eller spørsmål kan sendes til prosjektleder Hege Rismoen 

Tlf 98862260 / hege@vfb.no