Tildelt Karl Evangs pris

Tildelt Karl Evangs pris

Voksne for Barn ble i dag tildelt Karl Evangs folkehelsepris 2018 for lang innsats for å løfte barn og unges psykiske helse.

- Det er en utrolig stor ære for Voksne for Barn å bli tildelt Karl Evangs pris. Det er en stolt og viktig tradisjon vi står i som mottaker prisen, og det er svært mange som skal takkes og hedres for at vi har nådd hit, sier Voksne for Barns generalsekretær, Randi Talseth.

Karl Evang-prisen ble opprettet i 1981 som en honnør til den tidligere helsedirektørens sin pionérinnsats innen sosialmedisin. Prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for folkehelsearbeidet. Målet er å stimulere interessen og arbeidet for barnevern, folkehelse og sosiale forhold.

Prisen deles ut hvert år ut av helsedirektoratet.

Utdrag fra juriens begrunnelse: 

Årets pris går til en organisasjon som i snart 60 år har snakket på barns vegne. Det er ikke den organisasjonen som roper høyest og bråker mest i offentligheten, men det er en organisasjon som evner å koble frivillig og engasjert innsats med et faglig solid fundament. De er en røst og en støtte for alle barn og de gir god hjelp til både barn og foreldre når det oppstår floker. 

"Hvordan lytte så ungdom snakker?" Formuleringen oppsummerer ganske godt organisasjonens grunnleggende tilnærming. Og denne filosofien kommer til uttrykk gjennom opplæringstilbud for de som jobber med barn og unge, kurs i familiesamtaler, gruppelederopplæring og omfattende tilbud i skolen. Til sammen får hvert år mange tusen barn og voksne økt kompetanse, ferdigheter erkjennelser eller konkrete rådog veiledning gjennom et eller flere av prosjektene organisasjonen driver. 

Les mer hos Helsedirektoratet.