Ny generalsekretær

Ny generalsekretær

Signe Horn er ansatt som ny generalsekretær i Voksne for Barn og tiltrer 1. juni.

Vi har gleden av å informere om at Signe Horn er ansatt som ny generalsekretær i Voksne for barn. Hun vil tiltre stillingen 1. juni da nåværende generalsekretær Randi Talseth slutter i sin stilling. 

- Styret er glade for at Signe Horn har sagt ja til stillingen og vi mener vi har funnet den beste kandidaten til å ta over etter Randi, sier styreleder Stein-Are Agledal. 

Signe Horn har hatt flere ledende stillinger og har solid erfaring både som styremedlem og fra politisk arbeid både sentralt og fra Oslo kommune. Det siste året har hun vært engasjert som avdelingsdirektør og seksjonssjef i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Hun har blant annet vært eiendomsdirektør i ROM Eiendom, direktør for samfunnskontakt i NSB og kommunikasjonsdirektør i Konkurransetilsynet. Hun har også vært byråd for barn og utdanning og komiteleder for kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune.

Signe Horn er statsviter med hovedfag i sammenliknende politikk fra universitetet i Bergen. 

- Å få jobbe med barns oppvekstvilkår og psykiske helse er noe av det mest meningsfylte som kan tenkes. Jeg gleder meg til å starte som generalsekretær i Voksne for Barn og ser frem til å kunne bidra til at alle barn blir hjulpet til å mestre og til å takle utfordringer. Vi som voksne og som er foreldre har et stort ansvar for at barn og unge har de beste forutsetningene for å lykkes, og min ambisjon er å bidra til at organisasjonen får en enda tydeligere stemme i det offentlige rom, sier Signe Horn. 

Kontaktinformasjon:

Stein-Are Agledal tlf. 918 93 430

Signe Horn tlf. 926 03 520