Hvorfor avdekkes ikke vold i hjemmet?

Hvorfor avdekkes ikke vold i hjemmet?

Barn og unge som vokser opp i hjem med vold og rus, kan få store problemer i egne liv. Men mange klarer seg også bra, uten at man alltid vet hvorfor.

 • Kommunikative utfordringer i møte med enslige mindreårige asylsøkere

  Kommunikative utfordringer i møte med enslige mindreårige asylsøkere

  Det språklige og kommunikative spiller en avgjørende rolle for enslige mindreårige asylsøkeres mulighet til å påvirke egen situasjon og hverdag. I tillegg kan språklige misforståelser fort bli et dårlig utgangspunkt for en god og tillitsfull relasjon mellom barna og deres nye omsorgspersoner.

 • 25 år på barrikadene for barn og psykisk helse

  25 år på barrikadene for barn og psykisk helse

  Generalsekretær Randi Talseths motivasjon for fortsatt å stå på for barn og unge – er at det faktisk nytter.

 • Hjelper barn ut av foreldrekonflikten

  Hjelper barn ut av foreldrekonflikten

  Mange barn lider på grunn av langvarig og høyt konfliktnivå mellom foreldrene etter samlivsbrudd. Et gruppetilbud for foreldre og barn i Kristiansand har vist at det nytter å snakke sammen.

 • Fosterforeldre trenger støtte i konflikter

  Fosterforeldre trenger støtte i konflikter

  – Det er uetisk når barn må flytte fra fosterhjemmet fordi arbeidet og prosessen i forkant ikke har vært god nok.