Psykisk helse i skolen må inn på statsbudsjettet igjen!

Psykisk helse i skolen må inn på statsbudsjettet igjen!

I forslag til statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å innlemme midler fra tilskuddsordningen "Psykisk helse i skolen" i "Program for folkehelsearbeid i kommunene".