Voksne skaper vennskap

Voksne skaper vennskap

Arbeid med inkluderende miljøer i skolen. Skal voksne blande seg opp i barns og unges vennskapsrelasjoner? Kan de gjøre noe med dem, eller bør de holde seg langt unna i respekt for barns og unges integritet?

Lek og vennskap er selve livets skole. Gjennom vennskap erfarer barn å høre til et fellesskap utenfor familien. Her foregår grunnleggende læring av samspill, selvhevdelse og omtanke, barnet får lære "hvem er jeg sammen med andre".

Denne boken har sitt utgangspunkt i Manifest mot mobbing 2012. Boken er en artikkelsamling med ulike bidragsytere som tar for seg ulike perspektiver på det forebyggende arbeidet i skolen. For å sikre gode skolemiljøer for alle barn og unge, oppfordrer forfatterne voksne til å bli aktive vennskapere.

Forfatter: Ulike. Jorun Sandsmark (red.)
Forlag: Kommuneforlaget
Utgitt: 2012
Antall sider: 160

Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge. 

Stikkord: inkluderende miljø, vennskap, voksne, forebyggende arbeid i skolen, elever.

Pris: kr 258,-

Art. nr: 7073