Veiledningspakke barneskole, Skilsmissegrupper i skolen

Veiledningspakke barneskole, Skilsmissegrupper i skolen

Veilederen gir bakgrunnskunnskap om barnet som opplever skilsmisse i familien, og gir praktiske råd og forslag til måter å møte både barn og foreldre på. Den tar også opp aktuelle problemstillinger som kan oppstå i forskjellige situasjoner barnet er i ved skilsmisser. I tillegg gir den forslag til hvordan temaet kan tas opp på personal- og foreldremøter.

Skilsmissegrupper er et viktig tilbud for barn. Programmet ønsker å møte barnas behov på deres premisser og deres arena. De får snakke sammen om egne erfaringer og ønsker og finner ofte finner støtte i hverandre. Barna lærer å bli mer bevisst sin situasjon og klarer bedre å formidle sine ønsker hjemme og på skolen

Temaer for gruppe-møtene: Bli kjent, Oppbrudd – Pappa flytter ut, Samværsordninger, ferier, hva når mamma eller pappa får ny kjæreste, Nye søsken, Hvordan påvirker hjemmeforholdene hverdagen.

Målsetting: Skape sosialt nettverk og legge godt grunnlag for gode samtaler. At elevene skal bli tilfredse med egen hverdag, få en bedre selvforståelse, oppleve mestring, og å skape håp og visjoner for framtiden.

(Veiledningspakken er revidert 2012)


Innhold:
2 veiledere
Even og skilsmissen
5 plakater
100 informasjonsfoldere til foreldre
PIS-spillet
"15 stk Fra barn til barn" (Hefte med råd og utsagn fra barn som har deltatt i grupper).
Tilgang til lukket web side hvor maler, verktøy, kommunikasjonsmetoder, evalueringsskjemaer og foiler ligger oppdatert.

Stikkord: Skilsmisse, samtalegrupper, samlivsbrudd, skilsmissebarn, delt omsorg, to hjem, foreldreskap,foreldrerollen, ny familie, snakke sammen, gode råd, oppdragelse, adferd, regler, grensesetting.

Les mer om pakken her

 

Pris: kr 4500,-

Art. nr: 7371