Snakk om det!

Snakk om det!

Dette er en pakke som består av en film og et hefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog. Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre eller fostersøsken. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne.

Filmen "Meg og familiene mine" og "Nytt hjem - ny skole" er laget om samme fosterfamilie

Utgiver: Voksne for Barn med støtte fra Bufdir. 

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

Pris: kr 149,-

Art. nr: 7350