Snakk om det!

Snakk om det!

Dette er en pakke som består av en film og et hefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog. Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre eller fostersøsken. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne.

Filmen "Meg og familiene mine" er laget om samme fosterfamilie

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

Pris: kr 149,-

Art. nr: 7350