Seksuelle overgrep og vold

Seksuelle overgrep og vold

Forfattere: Magne Raundalen, Jon-Håkon Schultz. Boken er først og fremst beregnet for lærere som trenger et verktøy for å fremme dialog og innsikt i møtet med barn og unge. Denne bokens to historier kan brukes som pedagogisk redskap i dialog med elevene om seksuelle overgrep og vold. Til fortellingene er det utarbeidet en veileder for refleksjon. Formålet er å gi en naturlig kontekst for samtaler på elevenes premisser. Boken gir konkrete og praktiske forslag til hvordan den forebyggende undervisningen kan planlegges og gjennomføres.

Utgivelsesår: 2016, Universitetsforlaget

Hjelp, pappa slår!: 1.- 6.klasse. Dette er historien om Eivind på 8 år og søsteren Yngvil på 5 år som får timer hos familievernet, og som rømmer til et krisesenter.

Mammas hemmelighet: 7.-10. klasse. Vi møter Kaja på 16 år som er omgitt av taushet og store hemmeligheter. Hun starter sin egen etterforskning og oppdager at både moren og hennes beste venninne har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Pris: kr 299,-

Art. nr: 7704