Nytt hjem -  ny skole

Nytt hjem - ny skole

Dette er en pakke som består av en film på minnepinne og et hefte. Her er hovedfokus ny skole. Hvordan kan det oppleves for et barn å ikke bare få et nytt hjem, men samtidig også ny skole?

Målet med filmen er at den skal være utgangspunkt for dialog i mange sammenhenger:

- I samtale mellom voksne og det enkelte barn.

- I opplæring og veiledning av fosterforeldre.

- I faglig utvikling og forbredelse i skole og barnevern, og i samarabeidsrelasjonen mellom tjenestene.

- I undervisning av studenter.

Som i "Meg og familiene mine" og "Snakk om det" møter du også her fosterfamilien Henriksen.

Utgiver: Voksne for Barn 2018 med støtte fra Bufdir.

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

 

 

 

 

 

Pris: kr 149,-

Art. nr: 7583