Nytt hjem -  ny skole

Nytt hjem - ny skole

Film og veileder. Hvordan kan det oppleves for et barn å ikke bare få et nytt hjem, men samtidig også ny skole?

Som i filmene "Meg og familiene mine" (2016) og "Snakk om det" (2013) møter du også her fosterfamilien Henriksen. Målet med filmen er at den skal være utgangspunkt for dialog i mange sammenhenger:
- I samtale mellom voksne og det enkelte barn
- I opplæring og veiledning av fosterforeldre
- I faglig utvikling og forbredelse i skole og barnevern, og i samarabeidsrelasjonen mellom tjenestene
- I undervisning av studenter

Pakken inneholder: Film på minnepinne og et hefte
Utgiver: Voksne for Barn
Utgitt: 2018 med støtte fra Bufdir

Se også:

Snakk om det film og veileder
Meg og familiene mine film og veileder

Se også heftet:

Ærlig talt – om samvær

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

 

 

 

 

 

Pris: kr 149,-

Art. nr: 7583