Meg og familiene mine

Meg og familiene mine

Dette er en pakke som består av en film på minnepinne og et hefte. Kontakt og samvær med foreldre er tema for filmen. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn, fosterforeldre og foreldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog. Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre og foreldre. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne.

Filmen "Snakk om det" og "Nytt hjem - ny skole" er laget om samme fosterfamilie.

Utgiver: Voksne for Barn 2016 med støtte fra Bufdir.

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

Pris: kr 149,-

Art. nr: 7342