Veiledningspakke Ungdomsskole, Skilsmissegrupper i skolen

Veiledningspakke Ungdomsskole, Skilsmissegrupper i skolen

Veilederen gir bakgrunnskunnskap om ungdom som opplever foreldrenes skilsmisse, og gir praktiske råd og forslag til måter å møte både ungdom og foreldre på. Den tar også opp aktuelle problemstillinger som kan oppstå i forskjellige situasjoner ungdommen er i ved skilsmisser. I tillegg gir den forslag til hvordan temaet kan tas opp på personal- og foreldremøter.

Skilsmissegrupper er et viktig tilbud for ungdom. Programmet ønsker å møte ungdommens behov på deres premisser og deres arena. De får snakke sammen om egne erfaringer og ønsker og de finner ofte støtte i hverandre. Ungdommen lærer også å bli mer bevisst sin situasjon og klarer å formidle bedre sine ønsker både på skolen, i vennegjengen og til foreldrene

Temaer for gruppe-møtene: Bli kjent, Oppbrudd, Storfamilien, Ferier og feiringer, fremtiden, oppsummering.

Målsetting: Skape sosialt nettverk og legge godt grunnlag for gode samtaler. At elevene skal bli tilfredse med egen hverdag, få en bedre selvforståelse, oppleve mestring, og å skape håp og visjoner

Nyrevidert 2012

Innhold:
2 veiledere
5 plakater
100 informasjonsfoldere til foreldre
Tilgang til lukket web side hvor maler, verktøy, kommunikasjonsmetoder og foiler ligger oppdatert.

Stikkord: Skilsmisse, samtalegrupper, samlivsbrudd, skilsmissebarn, delt omsorg, to hjem, foreldreskap,foreldrerollen, ny familie, snakke sammen, gode råd, oppdragelse, adferd, regler, grensesetting, ungdom.

Les mer om pakken her

 

Pris: kr 4000,-

Art. nr: 7372