Tilbud

 • Bok: Krysskulturelle barn og unge

  Bok: Krysskulturelle barn og unge

  TILBUD! Før 429,- Krysskulturelle barn og unge. Om tilhørighet, dilemmaer, anerkjennelse og ressurser. Forfatter: Lill Salole.

  Hvor hører man hjemme når man er oppvokst i flere land og med flere kulturer? Denne boken utforsker noen grunnleggende sider ved det å vokse opp med krysskulturelle erfaringer, blant annet eksistensielle utfordringer knyttet til en oppvekst med flere kulturer og den unike kompetansen som kulturelle minoritetsbarn utvikler.

   

  Boken er skrevet for fagpersoner i skole, på helsestasjoner og familievernkontor – som en form for studiebok. Den kan samtidig være en bok som gir viktig bakgrunnsinformasjon for alle som møter barn og unge i helse- og sosialtjenesten.

   

  Forfatteren diskuterer hvordan kultur og flerkultur er med på å forme oss, og dermed vår opplevelse av identitet. Samtidig framhever hun betydningen av faktorer som migrasjonsstress, transnasjonalitet, sosial ekskludering og diskriminering for krysskulturelle barns utvikling og tilhørighet. Et sentralt perspektiv er at krysskulturelle barn ofte ikke blir forstått og møtt på egne premisser. Det skyldes både at normen gjerne settes av enkulturelle og enspråklige barn, og at de krysskulturelle på alle arenaer enten må leve opp til eller bryte med andres forventninger og kategoriseringer.

   

  Forfatteren presenterer og nærmer seg problemstillingene fra både teoretiske og praksisnære innfallsvinkler. Krysspress, dilemmaer, styrker og mestringsstrategier beskrives også ‹‹fra innsiden››, gjennom krysskulturelle barns egne refleksjoner.

   

  Krysskulturelle barn og unge er skrevet for å synliggjøre og normalisere temaer i en krysskulturell oppvekst. Den forsøker å gi definisjonsmakten tilbake til de unge selv, slik at de kan forvalte sin egen tilhørighet og miks. Ikke minst oppfordres fagpersoner til å legitimere og anerkjenne det som kan være vanskelig, og aktivt framheve ferdighetene man utvikler når man vokser opp i flere kulturer.

   

  Utgivelsesår: 2013

   

  292 sider

   

  1. utgave

   

  Bokmål

  Mer

  Pris: kr 249,-

  Art. nr: 7558