Barnevernsbarn - fosterhjem

 • Ærlig talt - om samvær

  Ærlig talt - om samvær

  Barn, foreldre og fosterforeldre om hva som er viktig for å få til gode samværsordninger.

  I prosessen med å lage filmene "Snakk om det" (2013) og "Meg og familiene mine" (2016) og "Nytt hjem – ny skole" (2018) inviterte Voksne for Barn de som sitter med den viktigste kunnskapen og erfaringen til å bidra; unge som bor eller har bodd i fosterhjem, foreldre og fosterforeldre.

  Alle innspillene vi fikk i forbindelse med utarbeidelsen av filmene, temakvelder med foreldre som har mistet den daglige omsorgen for barna sine, samt andre møter vi har hatt med fosterbarn og deres familier, har nå blitt til dette heftet – Ærlig talt om SAMVÆR. Her kan du lese om hva barn, foreldre og fosterforeldre mener er viktig for å legge til rette for gode samværsordninger. Forhåpentligvis kan det gi alle som har en rolle og en oppgave i et fosterhjemsplassert barns liv meningsfull kunnskap og nye ideer.

  Illustrasjoner: Meese illustrasjon og design
  Utgiver: Voksne for Barn
  Utgitt: 2017
  26 sider

  "Ærlig talt om samvær" også kan lastes ned som pdf-fil her.

  Se også filmer og veiledere om samme tema:

  Snakk om det
  Meg og familiene mine
  Nytt hjem − ny skole 

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

  Mer

  Pris: kr 29,-

  Art. nr: 7566

 • Nytt hjem - ny skole

  Nytt hjem - ny skole

  Film og veileder. Hvordan kan det oppleves for et barn å ikke bare få et nytt hjem, men samtidig også ny skole?

  Som i filmene "Meg og familiene mine" (2016) og "Snakk om det" (2013) møter du også her fosterfamilien Henriksen. Målet med filmen er at den skal være utgangspunkt for dialog i mange sammenhenger:
  - I samtale mellom voksne og det enkelte barn
  - I opplæring og veiledning av fosterforeldre
  - I faglig utvikling og forbredelse i skole og barnevern, og i samarabeidsrelasjonen mellom tjenestene
  - I undervisning av studenter

  Pakken inneholder: Film på minnepinne og et hefte
  Utgiver: Voksne for Barn
  Utgitt: 2018 med støtte fra Bufdir

  Se også:

  Snakk om det film og veileder
  Meg og familiene mine film og veileder

  Se også heftet:

  Ærlig talt – om samvær

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

   

   

   

   

   

  Mer

  Pris: kr 149,-

  Art. nr: 7583

 • Hefte polsk: Ærlig talt - om samvær

  På POLSK: Barn, foreldre og fosterforeldre om hva som er viktig for å få til gode samværsordninger.

  I prosessen med å lage filmene "Snakk om det" (2013) og "Meg og familiene mine" (2016) og "Nytt hjem – ny skole" (2018) inviterte Voksne for Barn de som sitter med den viktigste kunnskapen og erfaringen til å bidra; unge som bor eller har bodd i fosterhjem, foreldre og fosterforeldre.

  Alle innspillene vi fikk i forbindelse med utarbeidelsen av filmene, temakvelder med foreldre som har mistet den daglige omsorgen for barna sine, samt andre møter vi har hatt med fosterbarn og deres familier, har nå blitt til dette heftet – Ærlig talt om SAMVÆR. Her kan du lese om hva barn, foreldre og fosterforeldre mener er viktig for å legge til rette for gode samværsordninger. Forhåpentligvis kan det gi alle som har en rolle og en oppgave i et fosterhjemsplassert barns liv meningsfull kunnskap og nye ideer.

  Illustrasjoner: Meese illustrasjon og design
  Utgiver: Voksne for Barn
  Utgitt: 2017
  26 sider

   

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

   

   

  Mer

  Pris: kr 0,-

  Art. nr: 7707

 • LFB Bli medlem

  LFB Bli medlem

  Vervebrosjyre for Landsforeningen for barnevernsbarn. Organisasjonen for deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten.

  Mer

  Pris: kr 0,-

  Art. nr: 7151

 • Snakk om det!

  Snakk om det!

  Film og veiledningshefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog.

  Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre eller fostersøsken. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne. 
  Filmen "Meg og familiene mine" og "Nytt hjem - ny skole" er laget om samme fosterfamilie

  Pakken består av: film og veileder
  Utgiver: Voksne for Barn med støtte fra Bufdir
  Utgitt: 2013 

  Se også:

  Nytt hjem – ny skole film og veileder
  Meg og familiene mine film og veileder

  Se også heftet:

  Ærlig talt – om samvær

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

   

  Mer

  Pris: kr 149,-

  Art. nr: 7350

 • Meg og familiene mine

  Meg og familiene mine

  Film og hefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn, fosterforeldre og foreldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog.

  I filmen møter vi Arne 10 år og fosterfamilien Henriksen. Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre og foreldre. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne.

  Pakken inneholder: Film på minnepinne og et veiledningshefte
  Utgiver: Voksne for Barn
  Utgitt: 2016 med støtte fra Bufdir

  Se også:

  Snakk om det film og veileder
  Nytt hjem - ny skole film og veileder

  Se også heftet:

  Ærlig talt – om samvær

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

  Mer

  Pris: kr 149,-

  Art. nr: 7342