Skole og barnehage

 • Plakat "Kjenner du Jesper?"

  Plakat "Kjenner du Jesper?"

  Plakat for å henge på personalrommet i barnehagen, som en påminnelse om å se med barn som har belastninger hjemme.


  Fra filmen "hvem kan hjelpe Jesper?" utgitt av Voksne for Barn.

  Jesper er 4 år og mammaen hans sliter med rusproblemer. "Er du bekymret for et barn? Gjør noe!" 

  Formatet på plakaten er A3
  Illustrasjon: Colibri design
  Utgiver: Voksne for Barn

  Mer

  Pris: kr 0,-

  Art. nr: 7319

 • Snakk om angst og depresjon..med barn og voksne i alle aldre

  Snakk om angst og depresjon..med barn og voksne i alle aldre

  Hvordan ha samtaler med barn og unge om angst, depresjoner og andre psykiske lidelser? I alle barnehager og skoler er det barn som har en far, mor, bror eller søster med en psykisk lidelse, men mange barn ønsker og klarer å skjule det.

  Denne boken gir kunnskap om angst, depresjoner og andre psykiske lidelser, men den inneholder også konkrete verktøy for å få voksne til å ha helt alminnelige samtaler med barn og unge om dette. Første del av boken forteller om angst, depresjoner, stress og PTSD. Neste del handler om barn som opplever psykisk lidelse i familien. Siste del gir ideer til hvordan vi kan snakke med barna om de vanskelige tingene, og om hvordan man kan bli frisk.

  Forfatter: Karen Glistrup
  Utgitt: 2012
  Forlag: Kommuneforlaget
  Antall sider:54

  Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

  Stikkord: barn, unge, angst, depresjon, pårørende, snakke om, samtale, psykisk, sykdom, stress, ptsd, katastrofer, skyld, bok.

  Mer

  Pris: kr 228,-

  Art. nr: 7085

 • Lære for livet

  Lære for livet

  Tekster fra barn og unge om hva som er viktig for å ha det bra på skolen.

  Vi i Voksne for Barn har tro på å la barn og unge selv komme til ordet om det som angår dem. Tekstene i heftet er hentet fra samlinger Voksne for Barn har hatt med elever, hvor det har vært arbeidet i grupper med ulike spørsmål knyttet til skolemiljø. De har svart på spørsmål om skolemiljø og trivsel på skolen, når det er vanskelig å være på skolen,  det som har vært til hjelp og om vennskap og medelever.

  Utgitt: 2013
  Utgiver: Voksne for Barn
  Illustrasjoner: Smaapigene
  47 sider

   "Lære for livet" kan lastes ned som pdf-fil her. 

   

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

   

  Mer

  Pris: kr 29,-

  Art. nr: 7309

 • Atferdsproblemer i skolen

  Atferdsproblemer i skolen

  Denne boka viser hvordan pedagoger og andre ansatte i skolen kan tenke og handle i utfordrende møter med elever.

  På mange skoler er hverdagen preget av uro og konflikter. Mye tid og energi går med til å skape ro i klasserommet, og dette går på bekostning av lærerens undervisning og elevenes læring. 

  Med utgangspunkt i metoden lavaffektiv tilnærming og en lang rekke konkrete eksempler viser forfatteren:

  - hva konflikter er
  - hvorfor de oppstår
  - hvordan man trinn for trinn løser dem
  - hvordan konfliktene kan forebygges

  Rådene forfatteren gir, er konkrete, praktiske og presenteres i form av elleve grunnleggende prinsipper. Atferdsproblemer i skolen inneholder også utdypende studiemateriale og et forord av Terje Ogden. Boka henvender seg til alle som jobber med elever i skolen, som lærere, spesiallærere, assistenter og ledere.

  Forfatter: Bo Hejlskov Elvén 
  Utgivelsesår: 2017
  Forlag: Fagbokforlaget
  150 sider 

  Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

   

  Mer

  Pris: kr 279,-

  Art. nr: 7568