Det er her jeg bor

Det er her jeg bor

"Det er først og fremst i kommunene at barn og ungdom har mulighet til å påvirke sin egen hverdag og fremtid gjennom deltakelse og innflytelse i plan- og beslutningsprosesser" Barne- ,likestillings- og inkluderingsdepartementet. Denne håndboken er laget i håp om at den kan gi inspirasjon til å ta dette ansvaret. Ta barn på alvor også i kommunal planlegging!

Innhold:

Medvirkende planlegging

Medvirkning og planlegging i praksis

Barn og unge som premissleverandør i planverket

Håndboken er utviklet med støtte fra Telemark fylkeskommune

"Det er her jeg bor" kan lastes ned som pdf-fil her.

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

Pris: kr 45,-

Art. nr: 7020