Den utrolige seksåringen

Den utrolige seksåringen

Fysiologisk vokser seksåringen mye, og psykologisk sett står barnet ovenfor mange utfordringer. Seksåringen er både en urolig og en utrolig tid.

- 6-års alderen er spesiell. Barnets vekst kan på mange måter sammenlignes med den raske veksten i puberteten. Tannfellingen er i gang , og armer og ben vokser kraftig i lengden, det er vanlig at barnet kan virke rastløst som det går og slenger.

Det sier fagkoordinator Kari Næss som foruten selv å gi råd, også har fag - og opplæringsansvar for de frivillige rådgiverne i Voksne for Barn.

- Å snuble i egne ben er ikke uvanlig i denne alderen. 6-åringen har et stort behov for strekkøvelser, og foretrekker å ligge på gulvet for å tegne og lignende. Barnet henger ofte over bordet og de glir frem og tilbake på stolen eller de vipper på den.

Hun forklarer at det er mange voksne som blir forundret over 6-åringen:

- Barnet virker uroligere ved matbordet og kan greie måltidene dårligere enn ved 5- års alderen, nemlig! Hendene vokser raskt. Håndbevegelsene blir nå mer som de voksnes , men fremdeles mangler barnet finmotorisk ferdighet.

Frustrerende for barnet

Det er derfor 6- åringen kan få vanskeligheter med å kneppe knapper og å klare andre detaljer i påkledningen. Barnet kan også ha problemer med å skjenke et glass med melk uten å søle til tross for at det har mestret dette tidligere.

Næss påpeker at dette er frustrerende for barnet selv, og det kan lett føle at det mislykkes .

- Hvordan kan foreldre og andre voksne bidra slik at 6-åringen ikke kjenner seg så mislykket?

- Det er sentralt at voksne ikke hisser seg opp, men bevarer roen. Vi kan anerkjenne barnets frustrasjon ved å si at vi skjønner at du synes det er leit at du for eksempel søler. Det er ikke bare du som gjør dette, det gjør andre barn som vokser mye også. Du er fortsatt like god til å tørke opp. Skal du eller jeg hente kluten?

Den utrolige seksåringen
Fagkoordinator for rådgiverne i Voksne for Barn, Kari Næss

Stor og liten på en gang

6-åringen strever med å bli selvstendig. Kari Næss forteller at 6-åringen slites mellom ønske om å være stor og klare seg selv, og ønsket om å være liten å få mye trygghet og omsorg. Mens 5- åringen strever med å gjøre ting riktig og ligne de voksne, fortsetter vanligvis ikke 6 -åringen med det.

- 6-åringen opplever overgangen mellom barnehage og skole, noe som medfører et stort sprang i selvstendighetsutviklingen. Barnet kjenner ofte på utrygghet i slike overgangsperioder.

- Hvordan vil du beskrive humøret til den typiske 6-åringen?

Den erfarne pedagogen karakteriserer 6-åringens humør til ofte å være brått skiftende.

- Det typiske glade barnet er plutselig sur og tverr, det trygge og robuste barnet får bråe anfall med usikkerhet og angst. Noen blir sjenerte og mer tilbaketrukne mens mange blir trassige som i 2-3 års alderen.

Hun forklarer videre at følelsesmessige svingninger er vanlige i denne alderen.  At noe ikke blir som barnet har tenkt seg, utløser gjerne sterke sinneutbrudd.

- Årsakene kan virke ubetydelige, for eksempel at barnet ikke finner det han eller hun leter etter, eller at de ”riktige” sokkene er våte når barnet skal ut. Reaksjonen mot den voksne er vanligvis verbal, for eksempel: «Du er faktisk dum!», «Du er bestandig urettferdig mot meg!».

Den morsomme 6-åringen

Næss forklarer at språket i denne alderen ligner i stadig sterkere grad de voksnes språk. 6-åringen kan ha litt drastisk språklig humor og har moro av å snu på ordene og bruke dem i nye sammenhenger.

- Bannord, tulleord og tullevers får ofte en ny blomstringstid! Fordi barnet nå vet hvordan språket skal være, har det moro av bevisst å forvrenge det. Et eksempel på dette er Eline på 6 år som knisende spurte en dame som hadde på ridestøvler, om hun hadde fått seg nye hestesko. 6-åringen er vitebegjærlig og lærer fort når muligheten og interessen er tilstede for det. Mange barn i denne alderen lærer for eksempel spill raskere enn voksne. De fleste vil være først og best og vil helst vinne!

- Men rimer dette med at de er så urolige? Greier 6-åringen konsentrere seg?

- Jada! 6- åringen kan konsentrere seg lenge og glemme omverdenen når interessen er på topp. Jeg vil illustrere med et eksempel:

Markus på 6 år likte godt å bake og å lage nye oppskrifter. Han og tante skulle gjøre et bake-eksperiment sammen, før Markus skulle vise henne den nye skolen han skulle begynne på.  Markus skulle sykle dit. De fordelte arbeidsoppgavene og var nesten ferdig med å lage den røde banankaken da mor kom og sa at det var 10 minutter til de skulle dra. Markus var dypt konsentrert  i eksperimentet da tante spurte om hun kunne få sitte på sykkelen hans når de skulle dra? Han svarte ja, klart hun skulle få det! Da de kom ut satte Markus seg på sykkelen og tante satte seg på bak. Han snudde seg mot henne og lo og sa at hun ikke kunne sitte der.Tante repliserte med at han hadde sagt at det var ok da de var inne. Da så han på henne og sa : ”Ja, men da husket jeg ikke at du var voksen”. Tante fikk sitt livs beste kompliment.

Strever etter uavhengighet

6-åringen er gjerne usikker i sine sosiale relasjoner, og i en sosialt en eksperimenteringsfase som litt etter litt leder frem til en mer moden adferd. Det blir mer oppmerksom på andres følelser, både positivt og negativt.

- Det er typisk at barnet nå er opptatt av ting som fødsel og død - særlig det siste, da det begynner å se døden som ugjenkallelig og forstår at alle skal dø.

Barnets strev etter å bli uavhengig kan føre til at det oppfører seg overlegent og litt arrogant mot den voksne, forklarer Næss, som selv har mange års erfaring fra barnehagen.

- Det oppstår vel en del konflikt mellom voksen og barn da?

- I barnets holdninger er det ikke sjelden en holdning av det vi kan oppfatte som ”bedrevitenhet”. Barnet kan for eksempel si: «Det vet vel jeg bedre enn deg». Reagerer den voksne med negativ kritikk, svarer barnet ofte med irritasjon. Hard kritikk fører gjerne til scener. Disse endringene av barnets væremåte kan være vanskelig og frustrerende først og fremst for 6- åringen selv, men også for foreldrene og andre voksne. Den kraftige utviklingen på alle områder skaper usikkerhet hos barnet og setter foreldrenes tålmodighet på prøve.

- Råd til de voksne?

- Det vil skape trygghet for barnet at voksne forstår hva barnet går gjennom og at det settes ord på det. For eksempel: ”Jeg forstår at du er sint, men det er ikke lov å sparke lillebror. Det er vondt for han”. Dette hjelper barnet til å organisere tanker, følelser og handlinger, svarer Næss.

Hun advarer mot å gå inn i en maktkamp med barnet, og spesielt når 6-åringen er intens følelsesmessig.

- Da har barnet vansker med å ta imot beskjeder og opplysninger. Prøv og vær rolig og bestemt uten å miste besinnelsen. Har dere mange maktkamper gående er det vanskelig å få gode samarbeidsrelasjoner med barnet, og trassen kan opprettholdes.        

Faste grenser skaper forutsigbarhet og trygghet.

- Tenk nøye gjennom hvilke regler du vil insistere på, og hva som ikke er så viktig. Fortell og forklar reglene for barnet. Gi tydelige beskjeder og forbered barnet på hva som skal skje . Om du sier: ”Om 10 minutter må du avslutte leken for da skal vi spise” Kan du gjerne gjenta dette igjen etter 5 minutter og si at ”Nå er det kun kort tid til middagen er klar”, råder Næss.

Hun kommer også med en klar oppfordring om å gi positive tilbakemeldinger.

- Ros barnet når det handler som du ønsker. Takk barnet for at det samarbeider! Før leggetid kan det være fint å snakke om de situasjonene som har fungert godt i løpet av dagen. Positiv respons fremmer blant annet mestring , god selvfølelse og gode samarbeidsrelasjoner. Dette er sentralt å stimulere da mange 6-åringer er svært selvkritiske.

Kari Næss minner til slutt om at bak den tøffe fasaden  trenger 6- åringen mye støtte, kjærlighet og humor på sin vei til å bli et selvstendig menneske.

- Og for all del, ring til oss om du har spørsmål om barnet, som du vil snakke med noen voksne ”utenfor” om.

Les også: Forebered 6-åringen på skolestart

Har du spørsmål om barn og unge? Kontakt våre rådgivere!