DVD LFB "En verdig start på voksenlivet" - om ettervern

DVD LFB "En verdig start på voksenlivet" - om ettervern

Målet med filmen er å bevisstgjøre ungdom, fosterforeldre og barnevernstjenesten i arbeidet med å tilrettelegge et godt ettervern.

 

I filmen følger vi seks ungdommer på deres vei til et selvstendig liv. Filmens målgruppe er i første rekke ungdom som selv bor i fosterhjem eller institusjon og som snart skal flytte ut, eller ungdom som har ettervern i dag men hvor barnevernet ser at dette ikke fungerer. Vi anbefaler at ungdommen ser filmen sammen med skabehandler, miljøarbeider eller fosterforeldre.

Laget av Landsforeningen for Barnevernsbarn med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 

 

Pris: kr 0,-

Art. nr: 7654