DVD: Små skuldre store byrder

DVD: Små skuldre store byrder

En film om barn av psykisk syke foreldre.

I en blanding av dokumentar og fiksjon setter filmen fokus på hva en oppvekst og et liv med psykisk syke foreldre kan bety. Filmen gir også råd om hvordan barna kan støttes best mulig. Filmen henvender seg til alle, men er primært rettet mot de som arbeider i helse- og sosialsektoren.


Pris: kr 400,-

Art. nr: 7651