Atferdsproblemer i skolen

Atferdsproblemer i skolen

Denne boka viser hvordan pedagoger og andre ansatte i skolen kan tenke og handle i utfordrende møter med elever.

På mange skoler er hverdagen preget av uro og konflikter. Mye tid og energi går med til å skape ro i klasserommet, og dette går på bekostning av lærerens undervisning og elevenes læring. 

Med utgangspunkt i metoden lavaffektiv tilnærming og en lang rekke konkrete eksempler viser forfatteren:

- hva konflikter er
- hvorfor de oppstår
- hvordan man trinn for trinn løser dem
- hvordan konfliktene kan forebygges

Rådene forfatteren gir, er konkrete, praktiske og presenteres i form av elleve grunnleggende prinsipper. Atferdsproblemer i skolen inneholder også utdypende studiemateriale og et forord av Terje Ogden. Boka henvender seg til alle som jobber med elever i skolen, som lærere, spesiallærere, assistenter og ledere.

Forfatter: Bo Hejlskov Elvén 
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Fagbokforlaget
150 sider 

Alle bøker, hefter, skrin og spill vi selger er kvalitetsvurdert og anbefales av våre fagfolk. Handler du hos oss, støtter du samtidig Voksne for Barn! Alt overskudd fra nettbutikken går rett tilbake til vårt viktige arbeid for barn og unge.

 

Pris: kr 279,-

Art. nr: 7568