Temakveld

Temakveld

Voksne for Barn arrangerer temakvelder sammen med foreldre og ansatte i barnevernet på Nøtterøy/Tjøme for foreldre uten daglig omsorg for barna sine.

Barnevennlig velferdsstat

Barnevennlig velferdsstat

Livet i barnefamiliene leves annerledes i dag enn for 30 år siden. Det krever nye perspektiver og en omlegging av dagens familiepolitikk.

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende

Voksne for barn arbeider for at barn skal bli sett, hørt og fulgt opp når de er pårørende. At de skal gis rammer for å bli trygge voksenpersoner som mestrer livet sitt.

Positiv grensesetting

Positiv grensesetting

5-åringen er blitt mer selvstendig enn hun var tidligere, det bekrefter også barnehagen. Men foreldrene uroer seg fordi jenta nå ser ut til å søke mer negativ oppmerksomhet.

Erfaring fra NAV?

Erfaring fra NAV?

Vi ønsker å komme i kontakt med unge i alderen 17-25 år, som har lyst til å bruke sine erfaringer med NAV til noe positivt! Kjenner du noen?

Kurs- og aktivitetskalender

Kurs- og aktivitetskalender

Her finner du oversikt over alle våre planlagte kurs, konferanser, foredrag og andre aktiviteter. Både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge.

Bestill i nettbutikken
Zippys venner

Zippys venner

Med barnetrinnsprogrammet Zippys venner lærer barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig.

Nytt hefte om samvær

Nytt hefte om samvær

I dette heftet kan du lese om hva barn, foreldre og fosterforeldre mener er viktig for å legge til rette for å finne gode samværsordninger som fungerer for alle parter.

Brenner for formidling

Brenner for formidling

Adriane (18) ble mobbet så mye at hun mistet hele ungdomsskolen. Nå ser hun framover, og ønsker å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre.