Filmer

 • Nytt hjem - ny skole

  Nytt hjem - ny skole

  Dette er en pakke som består av en film på minnepinne og et hefte. Her er hovedfokus ny skole. Hvordan kan det oppleves for et barn å ikke bare få et nytt hjem, men samtidig også ny skole?

  Målet med filmen er at den skal være utgangspunkt for dialog i mange sammenhenger:

  - I samtale mellom voksne og det enkelte barn.

  - I opplæring og veiledning av fosterforeldre.

  - I faglig utvikling og forbredelse i skole og barnevern, og i samarabeidsrelasjonen mellom tjenestene.

  - I undervisning av studenter.

  Som i "Meg og familiene mine" og "Snakk om det" møter du også her fosterfamilien Henriksen.

  Utgiver: Voksne for Barn 2018 med støtte fra Bufdir.

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

   

   

   

   

   

  Mer

  Pris: kr 149,-

  Art. nr: 7583

 • Meg og familiene mine

  Meg og familiene mine

  Dette er en pakke som består av en film på minnepinne og et hefte. Kontakt og samvær med foreldre er tema for filmen. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn, fosterforeldre og foreldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog. Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre og foreldre. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne.

  Filmen "Snakk om det" og "Nytt hjem - ny skole" er laget om samme fosterfamilie.

  Utgiver: Voksne for Barn 2016 med støtte fra Bufdir.

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

  Mer

  Pris: kr 149,-

  Art. nr: 7342

 • Snakk om det!

  Snakk om det!

  Dette er en pakke som består av en film og et hefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog. Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre eller fostersøsken. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne.

  Filmen "Meg og familiene mine" og "Nytt hjem - ny skole" er laget om samme fosterfamilie

  Utgiver: Voksne for Barn med støtte fra Bufdir. 

  Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.

  Mer

  Pris: kr 149,-

  Art. nr: 7350

 • DVD: Små skuldre store byrder

  DVD: Små skuldre store byrder

  En film om barn av psykisk syke foreldre.

  I en blanding av dokumentar og fiksjon setter filmen fokus på hva en oppvekst og et liv med psykisk syke foreldre kan bety. Filmen gir også råd om hvordan barna kan støttes best mulig. Filmen henvender seg til alle, men er primært rettet mot de som arbeider i helse- og sosialsektoren.


  Mer

  Pris: kr 400,-

  Art. nr: 7651

 • DVD LFB "En verdig start på voksenlivet" - om ettervern

  DVD LFB "En verdig start på voksenlivet" - om ettervern

  Målet med filmen er å bevisstgjøre ungdom, fosterforeldre og barnevernstjenesten i arbeidet med å tilrettelegge et godt ettervern.

   

  I filmen følger vi seks ungdommer på deres vei til et selvstendig liv. Filmens målgruppe er i første rekke ungdom som selv bor i fosterhjem eller institusjon og som snart skal flytte ut, eller ungdom som har ettervern i dag men hvor barnevernet ser at dette ikke fungerer. Vi anbefaler at ungdommen ser filmen sammen med skabehandler, miljøarbeider eller fosterforeldre.

  Laget av Landsforeningen for Barnevernsbarn med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

   

   

  Mer

  Pris: kr 0,-

  Art. nr: 7654

 • DVD LFB "Problembarna"

  DVD LFB "Problembarna"

  De bærer på en drøm – om å nyansere bildet av seg selv og sin bakgrunn.

  Dette produktet er fra Landsforeningen for Barnevernsbarn. Filmen ble kåret med publikumsprisen på Den Norske Dokumentarfilmfestivalen.

  Foto/Regi/Klipp: PÅL WINSENTS - Dramaturg: SKAFTI GUDMUNDSSON - Musikk: KJETIL DRAUGEDALEN - Produksjonsleder: ANDERS MATHISEN - Lengde: 59 min – © 2007 Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb) – Winsents Film - Finansiert med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering

   

   

   

  Mer

  Pris: kr 0,-

  Art. nr: 7653