Når mor eller far er psykisk syk eller har rusproblemer

OM FOREDRAGET:
Foredraget har fokus på hvordan ulike psykiske lidelser og rusavhengighet påvirker omsorgsevnen og hvordan det kan påvirke barns utvikling på ulike alderstrinn. Det blir lagt vekt på kommunikasjon med barna, forebyggende arbeid og hvordan barn kan hjelpes til å mestre vanskelige livssituasjoner. En rød tråd gjennom hele foredraget er fokuset på tverrfaglig samarbeid.

MÅLGRUPPE:
Alle som arbeider med barn og unge, voksenpsykiatrien og rusomsorgen

FOREDRAGSHOLDER:
Jan Steneby

PRIS:
kr. 10 000,- halv dag
kr. 18 000,- hel dag

+ reise, diett og evt. overnatting

 

Bestill: Når mor eller far er psykisk syk eller har rusproblemer
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om foredraget. Vi vil gi deg en tilbakemelding om foredragsholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette foredraget.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis foredraget avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av honoraret. I de tilfeller foredragsholder må reise med fly eller tog, vil bestiller bli belastet den del av billetten som ikke kan refunderes.