... og hvem ser Johanne?

Bestillingsforutsetninger

Dato: Dere foreslår
Tid: 24 timer
Sted: Vi kommer til dere
Max antall deltakere: 60

Pris: Kr. 10 000,- ekskl. reise og eventuell overnatting for kursleder, kurslokale (projektor og flippover/whiteboard) og servering.

Husk muligheten å bestille kurs sammen med andre. På den måten blir det rimeligere.

Forespørsel om kurs: Og hvem ser Johanne?
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om kurset. Vi vil gi deg en tilbakemelding om kurssholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette kurset.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis kurset avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av kursprisen. I de tilfeller kurset blir avbestilt en uke før belastes bestiller 100 % av kursprisen. Beskjed om avlysning skal skje skriftlig.