Og hvem ser Johanne?

OM KURSET:
Kurset legger vekt på hvordan håndtere bekymringer og gir råd og veiledning om hvordan en kan gjennomføre samtaler med foreldrene og skape et samarbeid med foreldrene der barnets perspektiv opprettholdes og er i fokus. 

Johanne – den 10 år gamle jenta som lever med en mor som har alkoholproblemer kan være hvem som helst. Kurset gir deg råd og metoder for hjelpe Johanne (og broren Jesper) slik at du kan være bedre rustet når du møter henne. Kurset er utviklet med tanke på at fagpersoner tilknyttet skle skal få utvidet sin handlingskompetanse i forhold til denne
gruppen barn.

Temaer gjennomgås på kurset:

  • Belastninger i familien og hvordan det påvirker rollen som forelder
  • Hvordan kan det være å være barn i en familie med belastninger
  • Hva kan barn vise oss som tegn på at de har det vanskelig
  • Hvordan ivareta barn i skolen, når de har det vanskelig
  • Mestring og resiliens hos barn
  • Bekymring og bekymringsjobbing
  • De vanskelige samtalene med foreldrene
  • Barnets perspektiv og møtet med foreldrene


MÅLGRUPPE:
Ansatte i skolen eller med tilknytning til skole

KURSHOLDER:
Jan Steneby

VARIGHET:
Hel- eller halvdag

PÅMELDING:
Kurset kan kun bestilles. Fyll i skjema for forespørsel: