Penga og livet

Penga og livet

Hvordan oppleves det for et barn å være fattig i verdens rikeste land? Og hvilke konsekvenser har det? Vi har spurt noen av dem om å gi oss sin virkelighetsbeskrivelse.

 Penga og livet Stikkord  
 

Last ned PDF

Bestill heftet i nettbutikken vår

 

Hva vil det si å være fattig i dagens Norge? Handler det om familiens inntekt, eller mer om levekår og opplevelsen av å mangle noe de andre har? Hvordan oppleves det for et barn å være fattig i verdens rikeste land? Og hvilke konsekvenser har det?

Forskerne sier at det er en risikofaktor som kan få betydning for blant annet språkutvikling, utdanning, helse og hvordan livet blir som voksen. Men hva sier barn og unge selv? Vi har spurt noen av dem om å gi oss sin virkelighetsbeskrivelse. Om hva de opplever at fattigdom handler om, og hva de opplever av utfordringer i sin hverdag. De deler historier som handler om praktiske ting som mangel på klær, mat og bolig. Andre historier handler om å føle seg satt på siden fordi de ikke har mulighet til å bli med på skoleturer, dra på ferier eller delta i fritidsaktiviteter. Mange historier handler også om de vanskelige følelsene det bringer meg seg. Hvordan de blir ertet, har dårlig samvittighet for å be foreldrene om ting de trenger, den vonde følelsen av urettferdighet. Med dette følger det gjerne en økt ansvarsfølelse, som kan bli en for stor oppgave for et barn.

På mange måter handler alle historiene om utenforskap, det å ikke være en del av de fellesskapene som er viktige for et barn i oppveksten. Samtidig viser tekstene deres styrke og ønske om å gjøre det beste ut av situasjonen. De eldste evner også å se hvordan de vonde erfaringene kan brukes til noe positivt, både for dem selv og andre.

Det er voksnes ansvar å finne gode politiske og faglige løsninger som møter barnas virkelighetsbeskrivelser og behov for støtte. Det må være løsninger her og nå, som gjør direkte forskjell i barnas liv. I tillegg trengs det langsiktige løsninger, som for eksempel å hjelpe foreldre ut i arbeidslivet. Utfordringen går særlig til politikere, både på nasjonalt og lokalt nivå.

De unge kommer med noen råd, både til politikere, foreldre, lærere og voksne generelt. Disse rådene finnes i heftet. Alle rådene virker enkle og greie, kanskje på grensen til banale for dere voksne som leser dem. Men for oss som snakket med barna, er det tydelig at mange av rådene kom med et ønske og et håp om forandring. Det handler om at man ønsker en annen virkelighet og fremtid som voksen. Man ønsker å slippe ansvaret for å pynte på virkeligheter og den dårlige samvittigheten. Så små og «lette» råd i denne sammenhengen, kan få store konsekvenser hvis de blir tatt på alvor.

Helt til slutt i dette heftet finner dere også en mammas historie, om hvordan det er å være forelder i en slik situasjon. Hun presenterer mange tanker og perspektiver fra en forelders ståsted.

Se alle våre publikasjoner 

Les mer om vårt arbeid mot barnefattigdom