Mamma og pappa er nøkkelen

Mamma og pappa er nøkkelen

Barna er lojale når foreldrene skilles, og i tillegg til å ha det vondt selv ser mange at de voksne også sliter.

Kronikk av Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

Det er veldig vanlig å ha skilte foreldre i dag, men det er like vondt for den enkelte uansett, både voksne og barn. Etter å ha fulgt med barns situasjon under samlivsbrudd de siste tiårene så ser vi i Voksne for Barn at det endelig skjer en endring nå. Fra en politisk korrekthet knyttet til å fremstille et samlivsbrudd som vellykket for barna, lar man nå barna selv komme til orde.

Det er først når barna selv beskriver hvordan de har det at vi må la voksnes skjønnmaling fare. Akkurat nå skjer det også en oppvåkning i tjenestene som for eksempel familievernet som har mekling og paroppfølging, skolene som ser barna, barnehagene som også ser barna. De uttaler at de vil la barna komme til orde og få frem deres stemme. Flott! Vi må få en praksisendring!

Voksne for Barn har flere kontaktpunkter med barn under og etter samlivsbrudd. Vi tilbyr materiell og kurs for samtalegrupper for skilsmissebarn i barnehage og skole. Vi har også hatt høringer med barn og unge, resultatet kan du lese mer om i heftet "Kjære mamma og pappa".

Det er tankevekkende budskap de kommer med:

De er opptatt av hvorfor – hva har skjedd? Som oftest tror vi voksne at det beste er å beskytte barna, og vi tror at vi klarer det. Barnas opplevelse er at de ikke får tak i hvorfor og tror de kan være skylden, særlig når barneoppdragelse har vært et konfliktområde for foreldrene. Barna opplever at de ikke har noen mulighet til å påvirke hva som skjer, fordi foreldre stort sett kommer med informasjonen når beslutningen er tatt.  Som en gutt sa «Jeg har lært at når man ikke lytter, kjenner man seg ikke viktig». De ber derfor om å bli fortalt hva som har skjedd, slik at det blir begripelig og de kan slippe å kjenne på skyldfølelsen som veldig mange barn beskriver.

Barna er lojale og i tillegg til å ha det vondt selv så ser de at de voksne også har det vondt. De føler og tar fort ansvar, for mye ansvar - ansvar som barn ikke skal ha. De ønsker derfor at de voksne forteller dem at de kan ta vare på seg selv. Voksne overser dette og forstår ikke hvor viktig slike forsikringer er for barna.

Å se barnas behov foran egne
Også er det når livet etter bruddet er et faktum og man skal tilpasse seg en ny hverdag. Flytte med en av foreldrene og deretter skifte mellom å bo to steder. Det virker som at selve flyttingen kan man leve med særlig dersom en kan fortsette på samme barnehage, skole og ha samme kamerater etc. Dette er veldig viktig særlig i slike faser av livet. Der vi voksne virkelig ofte bommer er ved etablering av ny familie. Det er egentlig hårreisende lesning å se hva mange av barna beskriver de må finne seg i. Antakelig er vi voksne så opptatt av re-etablering og kanskje også midt oppe i en forelskelse at vi ikke ser våre barns behov.

Andre barn flytter inn og tar over rommene, det praktiseres ulike regler for de ulike «kullene» i den nye familien og alt handler om mange nye mennesker og nytt levesett, uten at man har bedt om det. En forteller at han fikk sju nye søsken i sin nye storfamilie på ett år! Dette er mye å takle og en helt uakseptabel situasjon å sette et barn i på kort tid.

Likevel sier barna selv: "Ikke vær lei deg du – det ordner seg!"
Det kunne blitt mye lettere om voksne lyttet til barnas behov, tonet ned nyetablering og ikke minst opprettholdt alenetid med egne unger.

Voksne for Barn skal bistå barna i å få frem disse budskapene. Vi skal også gi dem informasjon om hvilke rettigheter de har ved samlivsbrudd. Det sier de at de ikke vet. Også har alle vi som arbeider med og for barn i det daglige og under samlivsbrudd en stor oppgave med å få foreldre til å forstå sine barn.

 

Har du spørsmål om hvordan du best ivaretar barna i skilsmissen? Kontakt våre rådgivere!